DIGITAL TWIN

Cyfrowy bliźniak to wirtualna reprezentacja budynku połączona z rzeczywistymi danymi z czujników
z prawdziwego budynku. Dane te można wykorzystać do analizy wydajności budynku, optymalizacji zarządzania budynkiem, a tym samym zmniejszenia całkowitego kosztu utrzymania. Jesteśmy przekonani, że cyfrowy bliźniak może przyczynić się do wzrostu wartości biznesowej.