KOORDYNACJA

Na etapach projektowania i budowy, zaangażowani są inżynierowie różnych branż: architekt, konstruktor, instalator itp. Współpracują oni, używając oddzielnych modeli. W celu zapewnienia spójności i współpracy, koordynator BIM łączy i ujednolica modele. W ten sposób można wizualizować kolizje w czasie rzeczywistym i unikać ich kosztownego rozwiązywania podczas realizacji na placu budowy.

Architektura, konstrukcje, elektryka, wentylacja – w projekcie budowlanym dla każdej z tych dyscyplin tworzony jest osobny model BIM. Działa to prawidłowo, dopóki w fazie realizacji budowy nie pojawią się niespójności i kolizje. Powodują one opóźnienia i dodatkowe koszty.

W celu połączenia modeli branżowych, w Bimplan często pracujemy z Solibri Model Checker. Oprogramowanie to pozwala nam na przeprowadzenie różnych kontroli i walidacji zgodnie
z wymaganiami projektowymi, zagadnieniami geometrycznymi i kontrolą danych. Bimplan (Belgia) jest również certyfikowanym partnerem Solibri.

Podczas tego procesu koordynator BIM w Bimplan sprawdzi różne modele pod kątem m.in.:

  • wymagań z planu wdrożenia BIM, BIM protokołu, planu realizacji BIM
  • wystąpienia kolizji geometrycznych
  • jakości wewnętrznej modeli
  • spełnienia wymagań projektowych
  • spójności danych

Nasz koordynator BIM identyfikuje problemy, następnie zgłasza je w odpowiednim czasie i sprawdza je we współpracy z zespołem projektowym.