ZARZĄDZANIE

Szukasz niezależnego partnera do zarządzania BIM podczas Twojego projektu budowlanego? Bimplan ma ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu BIM w małych i dużych projektach budowlanych.

W projekcie budowlanym uczestniczy kilka stron, które często mają różne doświadczenia
z zarządzaniem informacją. Menedżerowie procesów BIM firmy Bimplan prowadzą wszystkie strony zaangażowane w zawieranie umów dotyczących produkcji, wymiany i dostarczania cyfrowych informacji o budynku.

Uwzględniamy przy tym w jak największym stopniu kompetencje i możliwości każdej
z zaangażowanych stron. W ten sposób zapewniamy, że partnerzy procesu rozumieją się nawzajem
i że zarządzanie informacjami może przebiegać tak sprawnie, jak to tylko możliwe. Cele czasami muszą być odpowiednio dostosowane, aby były wykonalne i doprowadziły do pomyślnego zakończenia projektu.